Netherlands
snel zoeken
Categorie:
Leeftijd:
-
 
Intern gedeelte
Privacy Policy
i-media Ltd neemt uw privacy zeer serieus en houdt zich strikt aan de regels van de wet bescherming persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden verzameld op deze website alleen voor technische doeleinden. In geen geval zal deze informatie worden verkocht of anderszins worden overgedragen aan derden.

Inzameling, opslag en verwerking van gegevens
i-media Ltd verzamelt de volgende gegevens van de deelnemer:
  • het IP-adres van de deelnemer;
  • de toegang van de abonnee;
  • de datum, tijd;
  • Dit omvat inventarisatie van gegevens en gebruik van gegevens.
  • De i-media Ltd is gemachtigd de verbindingen en de inhoud daarvan en het verkrijgen van toegang tot de logs te controleren. Een overdracht van gegevens aan derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen vereist door deze bekendmaking of de openbaarmaking dient in het kader van handhaving van de rechten uit hoofde van deze gebruikersovereenkomst.

Cookies
De aanbieders van de getoonde advertenties op deze website te sturen sommige zogenaamde cookies en / of web beacons, die ook worden opgeslagen in uw webbrowser. Deze kunnen worden afgelezen van de respectievelijke leveranciers en worden voornamelijk inzetten voor de verbetering van bepaalde diensten.
Te wissen van alle gegevens opgeslagen in uw browser of voorkomen dat een toekomstige opslag, neem dan contact op met de ondersteuning van uw webbrowser.

Overdracht van uw gegevens
i-media Ltd niet uw persoonlijke informatie delen met derden. Voor zover ik-media Ltd maar is verplicht door de wet of gerechtelijk bevel, zullen uw gegevens alleen worden verleend aan erkende overheidsinstellingen en autoriteiten.

Wijzigingen in deze Privacy Policy
i-media Ltd behoudt zich het recht voor om deze veiligheid en bescherming van gegevens maatregelen te wijzigen voor zover dit noodzakelijk vanwege technische ontwikkelingen. In deze gevallen zullen wij dienovereenkomstig aan te passen ons privacybeleid. Let op, dus de huidige versie van ons privacybeleid.

Verwijderen van uw gegevens
kunt verwijderen van uw account, inclusief alle gegevens hier.